MĚŘĚNÍ EMISÍ
Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č. 56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí. (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg). Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádíme pro naše zákazníky ve Stanici měření emisí umístěné v objektu naší STK.

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelného měření emisí
- technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
- ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)